viribus unitis

Úvodem

Viribus unitis je netradiční automobilová orientační soutěž, jejíž trasa není předem známa a je postupně odhalována v průběhu soutěže prostřednictvím různch úkolů, šifer a hádanek. Soutěž je pořádána každý rok v polovině srpna jako součást připomenutí výročí narození dvou našich významných panovníků - Františka Josefa I. (18. srpen) a Karla I. (17. srpen).

Samotný název Viribus Unitis je nejen odkazem na oficiální motto JCKV Františka Josefa I, ale i velmi trefnou charakteristikou soutěže. Opravdu totiž nejde o pohodovou odpolední projížďku a dobře sestavený team a spojení sil jeho členů jsou základním předpokladem úspěchu. O náročnosti soutěže leccos vypovídá i to, že teprve v pátém ročníku se někomu podařilo soutěž dokončit.

Zatím poslední, osmý, ročník se konal v roce 2014, za účasti 24 soutěžních teamů z nichž ani jednomu se nepodařilo dorazit až do cíle.

V roce 2015 nás čeká už jubilejní desátý ročník, který se od všech předešlých bude docela dost lišit.

Na těchto stránkách naleznete základní informace o právě aktuálním (chystaném) ročníku, jakož i přehled úkolů, vzpomínky účastníků a fotografie či video z ročníků minulých.

Pořádek musí být aneb základní pravidla
Mapa

Oblast konání soutěže v roce 2015. Pro zvětšení klikněte.

Účast

 • Soutěže se účastní maximálně pětičlenné teamy. Za člena teamu je považována osoba starší 15 let, počet osob mladších není omezen.
 • Každý team smí použít maximálně jeden osobní automobil. Množství ani druh jiných dopravních prostředků omezeny nejsou.
 • Účastnický poplatek činí 1000 Kč/team. Protože obvyklé podmínky pro osvobození pro dokončivší účastníky předchozího ročníku jaksi postrádají smysl, rozhodli jsme se v letošním roce pro změnu: startovné bude odpuštěno tomu teamu, který jako první ve své přihlášce uvede správný latinský název organismu, ze kterého spadl trpaslík ve známé dětské písničce.
 • Uzávěrka pro přihlášky je 1. srpna 2015. Přihlášky je možno posílat e-mailem na adresu viribus-unitis (at) lacrima (tečka) cz případně na starší adresu navgame (at) mac (tečka) com. Přihlášky podané jinou formou nebudou brány v potaz.
 • Start soutěže je v pátek, 14. srpna 2015 ve 12.00. Místo startu bude zveřejněno v den startu v 6.00 na hlavní stránce soutěžního webového rozhraní..
 • Na rozdíl od všech předešlých ročníků bude mít soutěž dvě části. V té páteční budou soutěžící sbírat body pro nápovědu, hlavní část pak proběhne v sobotu. Ačkoli je páteční část striktně vzato nepovinná, účast na ní vřele doporučujeme. Nejen proto, že nápověda se bude opravdu velmi hodit, ale i proto, že páteční etapa bude situována do velmi pěkného prostředí, o které by bylo škoda přijít.
 • Dalšm podstatným rozdílem proti minulosti je délka soutěže. Ačkoli počet zastávek bude v zásadě srovnatelný, rozhodli jsme se poskytnout účastníkům příležitost ke kochání se krásami naší širší vlasti při delších přejezdech. Dohromady bude potřeba najet přibližně 500 až 600 km.
 • Ačkoli neporoučíme větru a dešti, soutěž se jede za každého počasí.

Fara ve Stárkově - tradiční místo startu, kde se ovšem letos startovat nebude.

Cíl a principy

Účelem soutěže je projet stanovenou trasu v co nejkratším čase. Jako doplňková je vyhlášena cena pro team, který soutěž dokončí s co nejmenším kilometrovým nájezdem a cena "K. u. k. Diesel Schwein" pro team, který během soutěže najede nejvíce kilometrů se vznětovým motorem. Instrukce a popis trasy budou soutěžící muset odhalovat průběžně. Pro navigaci a určování posic kontrolních stanovišť budou používány nejrůznější metody, od metod běžných v automobilových orientačních soutěžích po velmi nestandardní, vyžadující mj. logické uvažování a všeobecný přehled.

Na startu obdrží teamy přístup do webové aplikace. Do té během soutěže zadávají nalezené kódy a obratem získávají zadání a informace pro další postup.

Památné výroky

 • „To je ale úchylárna“ - MaLér u šonovského kostela při objevení skrýše na stromě asi 5m nad zemí (kolem jedenácté v noci)
 • „Když sem daj' motor a řeknou mi Slož ho, tak já ho složím, ale přes jedničky a nuly jsi tady Ty“ - Honza ZZR při luštění šifer
 • „Co jsi našel?“ „Úplný #censurováno#“ „Gratulujeme!“ - Přepis radiové komunikace mezi nejmenovanými soutěžícími
 • „Já vím jak dál, ale nejdřív mě musej' najít“ - Jack, očekávající příjezd zbytku teamu na balíku slámy kdesi u Lachova.
 • „Nejdřív jsem to hledal asi třičtvrtě hodiny na té podrobné mapě. Pak jsem si vzal tu míň podrobnou... a zjistil jsem, že jsi opravdu zmetek“ - Honza ZZR na Švédském vrchu k autorovi úlohy.
 • Přiznávám, že jsem během soutěže pronesl slova „Císař pán je vůl“. Na svoji obranu uvádím, že jsem neměl na mysli našeho nejmilostivějšího mocnáře, ale německého císaře Viléma II.
 • No, do Prušáka by to šlo snáz - PhDr. Jiří Rak při krájení dortu pomocí šavle.

Potvrzovací kódy

Všechny zastávky a úkoly na trati soutěže mají přidělen tzv. potvrzovací kód - ten je na zastávkách buď umístěn pořadateli, nebo je předem popsaným způsobem odvozen od situace v místě (například počet oken domu vynásobený počtem schodů do prvního patra).

Povinné zastávky

Povinné zastávky jsou zastávky, na kterých soutěžící získávají informace, potřebné k pokračování v soutěži. Pro úspěšné dokončení soutěže je potřeba projet všechny povinné zastávky. Projetí zastávky se potvrzuje zadáním kódu do webové aplikace. Ačkoli existuje optimální pořadí projetí zastávek s ohledem na nájezd, toto není jediné možné.

V mapách a jiných instrukcích jsou povinné zastávky značeny jako “PZ”. Kódy budou tvořeny vždy vždy formát VU2015-AAXXXX, kde A jsou písmena a X číslice. Tento formát bude zachován i v případě, že bude kód presentován formou čárového kódu, QR-kódu apod. Doufáme, že tímto postupem se nám podaří zabránit záměnám s jinými QR-kódy a informacemi, na které soutěžící v terénu narazí a které by je snad mohly svést na nesprávnou stopu. Pokud bude jako kód použit nějaký text či číslo, vyskytující se v terénu přirozeně, bude toto dostatečně jasně specifikováno v zadání.

Nepovinné zastávky a nápověda

V letošním ročníku se vracíme k praxi ročníků prvních. Dosažením nepovinné zastávky bude možno získat body/mince, které je pak následně možno použít k zobrazení nápovědy. Jak je již uvedeno výše, ke sbírání těchto mincí bude k disposici páteční odpoledne a případně večer. Bez nasbíraných mincí bude systém nápovědu poskytovat také, ale samozřejmě výrazně pomaleji.