viribus unitis

Úvodem

Viribus unitis je netradiční automobilová orientační soutěž, jejíž trasa není předem známa a je postupně odhalována v průběhu soutěže prostřednictvím různch úkolů, šifer a hádanek. Soutěž je pořádána každý rok v polovině srpna jako součást připomenutí výročí narození dvou našich významných panovníků - Františka Josefa I. (18. srpen) a Karla I. (17. srpen).

Samotný název Viribus Unitis je nejen odkazem na oficiální motto JCKV Františka Josefa I, ale i velmi trefnou charakteristikou soutěže. Opravdu totiž nejde o pohodovou odpolední projížďku a dobře sestavený team a spojení sil jeho členů jsou základním předpokladem úspěchu. O náročnosti soutěže leccos vypovídá i to, že teprve v pátém ročníku se někomu podařilo soutěž dokončit.

Zatím poslední, čtrnáctý, ročník se konal v roce 2019, za účasti 12 soutěžních teamů. Po poměrně dlouhé době se podařilo jednomu z teamů (I.Quest) soutěž dokončit a odvézt si zasloužené trofeje.

V roce 2020 nás tedy čeká už patnáctý ročník. Podobně jako v předchozích ročnících se bude soutěž skládat z hlavní sobotní části a doplňujícího „předkola“ jehož úkoly bude možno (zčásti) plnit už během pátku bez nutnosti fysické přítomnosti v oblasti konání. Protože se jedná o ročník půlkulatý, rozhodli jsme se ho pojmout poněkud šířeji, co se týče časoprostoru. Novinkou letošního ročníku bude i možnost získat jednu minci už bezprostředně po zveřejnění traileru 1. srpna.

Na těchto stránkách naleznete základní informace o právě aktuálním (chystaném) ročníku, jakož i přehled úkolů, vzpomínky účastníků a fotografie či video z ročníků minulých.

Pořádek musí být aneb základní pravidla
Mapa

Oblast konání soutěže v roce 2020. Pro zvětšení klikněte.

Účast

 • Soutěže se účastní maximálně pětičlenné teamy. Za člena teamu je považována osoba starší 15 let, počet osob mladších není omezen.
 • Každý team smí použít maximálně jeden osobní automobil. Množství ani druh jiných dopravních prostředků omezeny nejsou.
 • Účastnický poplatek činí 1000 Kč/team.
 • Uzávěrka pro přihlášky je 1. srpna 2020. Přihlášky je možno posílat e-mailem na adresu viribus-unitis (at) lacrima (tečka) cz případně na starší adresu navgame (at) mac (tečka) com. Přihlášky podané jinou formou nebudou brány v potaz.
 • 1. srpna bude zveřejněn trailer k soutěži. Podobně jako v minulých ročnících velmi doporučujeme jeho důkladné studium, protože i letos bude obsahovat některé docela důležité informace k průběhu soutěže.
 • I letos bude mít soutěž nepovinnou páteční část, která umožní souěžícím získat body pro nápovědu. V pátek 15. srpna v devět hodin ráno budou zveřejněny čtyři úkoly, vedoucí k nepovinným zastávkám, na kterých bude možno vyzvednout kódy pro nápovědu. Nepovinné zastávky budou umístěny tak, aby bylo možno kódy snadno vyzvednout při příjezdu na start nebo během soutěže.
 • Start hlavní části soutěže proběhne v sobotu, detaily budou zveřejněny v traileru. Podobně jako v loňském roce bude letos i start letmý, není tedy nutno dorazit na stárkovskou faru.
 • Délka trasy soutěže bude přibližně 140 km, počet zastávek tradičně mezi 5 a 10. Stejně jako v loňském roce bude soutěžícím při startu oznámen přesný počet zastávek a poskytnuto i schema se strukturou trasy. Chybět nebude ani tradiční občerstvovací stanice, jejíž posice a otvírací doba budou oznámeny na začátku soutěže.
 • Ačkoli neporoučíme větru a dešti, soutěž se jede za každého počasí.

Fara ve Stárkově - tradiční místo startu.

Cíl a principy

Účelem soutěže je projet stanovenou trasu v co nejkratším čase. Jako doplňková je vyhlášena cena pro team, který soutěž dokončí s co nejmenším kilometrovým nájezdem a cena "K. u. k. Diesel Schwein" pro team, který během soutěže najede nejvíce kilometrů se vznětovým motorem. Instrukce a popis trasy budou soutěžící muset odhalovat průběžně. Pro navigaci a určování posic kontrolních stanovišť budou používány nejrůznější metody, od metod běžných v automobilových orientačních soutěžích po velmi nestandardní, vyžadující mj. logické uvažování a všeobecný přehled.

Soutěž se bude řídit webovým rozhraním, které jsme tentokrát mírně upravili.

Památné výroky

 • „To je ale úchylárna“ - MaLér u šonovského kostela při objevení skrýše na stromě asi 5m nad zemí (kolem jedenácté v noci)
 • „Když sem daj' motor a řeknou mi Slož ho, tak já ho složím, ale přes jedničky a nuly jsi tady Ty“ - Honza ZZR při luštění šifer
 • „Co jsi našel?“ „Úplný #censurováno#“ „Gratulujeme!“ - Přepis radiové komunikace mezi nejmenovanými soutěžícími
 • „Já vím jak dál, ale nejdřív mě musej' najít“ - Jack, očekávající příjezd zbytku teamu na balíku slámy kdesi u Lachova.
 • „Nejdřív jsem to hledal asi třičtvrtě hodiny na té podrobné mapě. Pak jsem si vzal tu míň podrobnou... a zjistil jsem, že jsi opravdu zmetek“ - Honza ZZR na Švédském vrchu k autorovi úlohy.
 • „Přiznávám, že jsem během soutěže pronesl slova „Císař pán je vůl“. Na svoji obranu uvádím, že jsem neměl na mysli našeho nejmilostivějšího mocnáře, ale německého císaře Viléma II.“
 • „No, do Prušáka by to šlo snáz“ - PhDr. Jiří Rak při krájení dortu pomocí šavle.
 • „Zavolejte někdo do Budapešti, že jim jeden utek' ať si pro něj přijedou“ - nejmenovaný účastník v reakci na obstrukce slovenského zřízence v hostelu, kde jsme byli ubytováni.

Potvrzovací kódy

Všechny zastávky a úkoly na trati soutěže mají přidělen tzv. potvrzovací kód - ten je na zastávkách buď umístěn pořadateli, nebo je předem popsaným způsobem odvozen od situace v místě (například počet oken domu vynásobený počtem schodů do prvního patra).

Novinkou letošního ročníku budou virtuální kódy, které bude možno generovat speciální mobilní aplikací, dostupnou jak pro iOS, tak pro Android. Tyto virtuální kódy nám umožní zřídit zastávky i na místech, kde se klasický kód nedá snadno umístit, případně by jeho koncové dohledávání bylo neúměrně složité. Virtuální kódy bude aplikace generovat dle aktuální polohy zařízení a různé zastávky budou mít různé požadavky na přesnost polohy. V některých případech tedy bude stačit přiblížit se k zastávce na 50 metrů, jindy bude třeba být přesnější - minimem bude poloměr 10 metrů. Každý team bude mít k disposici pouze jednu instanci aplikace. V případě problémů s telefonem bude umožněno přenést instanci na jiné zařízení, toto ale maximálně dvakrát v průběhu soutěže.

Ačkoli virtuální kódy jsou do značné míry náhradou Bluetooth majáků, je možné, že i ty se na trase soutěže objeví.

Povinné zastávky

Povinné zastávky jsou zastávky, na kterých soutěžící získávají informace, potřebné k pokračování v soutěži. Pro úspěšné dokončení soutěže je potřeba projet všechny povinné zastávky. Projetí zastávky se potvrzuje zadáním kódu do webové aplikace. Ačkoli existuje optimální pořadí projetí zastávek s ohledem na nájezd, toto není jediné možné.

Pokud bude jako kód použit nějaký text či číslo, vyskytující se v terénu přirozeně, bude toto dostatečně jasně specifikováno v zadání.

Nepovinné zastávky a nápovědy

I letos se bude používat zažitý systém mincí, které je možno získat za splnění nějakého úkolu či dosažení nepovinné zastávky. Kromě toho bude webové rozhraní obsahovat i některé další „protizasekávací“ funkce.