viribus unitis

Úvodem

Viribus unitis je netradiční automobilová orientační soutěž, jejíž trasa není předem známa a je postupně odhalována v průběhu soutěže prostřednictvím různch úkolů, šifer a hádanek. Soutěž je pořádána každý rok v polovině srpna jako součást připomenutí výročí narození dvou našich významných panovníků - Františka Josefa I. (18. srpen) a Karla I. (17. srpen).

Samotný název Viribus Unitis je nejen odkazem na oficiální motto JCKV Františka Josefa I, ale i velmi trefnou charakteristikou soutěže. Opravdu totiž nejde o pohodovou odpolední projížďku a dobře sestavený team a spojení sil jeho členů jsou základním předpokladem úspěchu. O náročnosti soutěže leccos vypovídá i to, že teprve v pátém ročníku se někomu podařilo soutěž dokončit.

Zatím poslední, desátý, ročník se konal v roce 2015, za účasti 24 soutěžních teamů z nichž ani jednomu se nepodařilo dorazit až do cíle. I když některé k tomu neměly daleko. Tento ročník byl výjimečný tím, že jsme se „nemotali okolo komína“ ale trasa vedla přes několik korunních zemí naší širší vlasti.

V roce 2016 nás čeká už jedenáctý ročník. Ten bude zase o něco tradičnější, i když některé novinky z minulého ročníku převezmeme.

Na těchto stránkách naleznete základní informace o právě aktuálním (chystaném) ročníku, jakož i přehled úkolů, vzpomínky účastníků a fotografie či video z ročníků minulých.

Pořádek musí být aneb základní pravidla
Mapa

Oblast konání soutěže v roce 2016. Pro zvětšení klikněte.

Účast

 • Soutěže se účastní maximálně pětičlenné teamy. Za člena teamu je považována osoba starší 15 let, počet osob mladších není omezen.
 • Každý team smí použít maximálně jeden osobní automobil. Množství ani druh jiných dopravních prostředků omezeny nejsou.
 • Účastnický poplatek činí 1000 Kč/team.
 • Uzávěrka pro přihlášky je 1. srpna 2016. Přihlášky je možno posílat e-mailem na adresu viribus-unitis (at) lacrima (tečka) cz případně na starší adresu navgame (at) mac (tečka) com. Přihlášky podané jinou formou nebudou brány v potaz.
 • Podobně jako v loňském roce, i letos bude mít soutěž nepovinnou páteční část, která umožní souěžícím získat body pro nápovědu. V pátek 12. srpna v 9.00 ráno budou zveřejněny čtyři úkoly, vedoucí k nepovinným zastávkám, na kterých bude možno vyzvednout kódy pro nápovědu. Nepovinné zastávky budou umístěny tak, aby bylo možno kódy snadno vyzvednout při příjezdu na start nebo během soutěže.
 • Start hlavní části soutěže proběhne na faře ve Stárkově následující den, tj. v sobotu 13. srpna v sedm hodin ráno.
 • Délka trasy soutěže bude přibližně 120 km, počet zastávek tradičně mezi 5 a 10. Chybět nebude ani speciální občerstvovací stanice, která slavila úspěch v roce 2014.
 • Ačkoli neporoučíme větru a dešti, soutěž se jede za každého počasí.

Fara ve Stárkově - tradiční místo startu.

Cíl a principy

Účelem soutěže je projet stanovenou trasu v co nejkratším čase. Jako doplňková je vyhlášena cena pro team, který soutěž dokončí s co nejmenším kilometrovým nájezdem a cena "K. u. k. Diesel Schwein" pro team, který během soutěže najede nejvíce kilometrů se vznětovým motorem. Instrukce a popis trasy budou soutěžící muset odhalovat průběžně. Pro navigaci a určování posic kontrolních stanovišť budou používány nejrůznější metody, od metod běžných v automobilových orientačních soutěžích po velmi nestandardní, vyžadující mj. logické uvažování a všeobecný přehled.

Na startu obdrží teamy přístup do webové aplikace. Do té během soutěže zadávají nalezené kódy a obratem získávají zadání a informace pro další postup.

Památné výroky

 • „To je ale úchylárna“ - MaLér u šonovského kostela při objevení skrýše na stromě asi 5m nad zemí (kolem jedenácté v noci)
 • „Když sem daj' motor a řeknou mi Slož ho, tak já ho složím, ale přes jedničky a nuly jsi tady Ty“ - Honza ZZR při luštění šifer
 • „Co jsi našel?“ „Úplný #censurováno#“ „Gratulujeme!“ - Přepis radiové komunikace mezi nejmenovanými soutěžícími
 • „Já vím jak dál, ale nejdřív mě musej' najít“ - Jack, očekávající příjezd zbytku teamu na balíku slámy kdesi u Lachova.
 • „Nejdřív jsem to hledal asi třičtvrtě hodiny na té podrobné mapě. Pak jsem si vzal tu míň podrobnou... a zjistil jsem, že jsi opravdu zmetek“ - Honza ZZR na Švédském vrchu k autorovi úlohy.
 • „Přiznávám, že jsem během soutěže pronesl slova „Císař pán je vůl“. Na svoji obranu uvádím, že jsem neměl na mysli našeho nejmilostivějšího mocnáře, ale německého císaře Viléma II.“
 • „No, do Prušáka by to šlo snáz“ - PhDr. Jiří Rak při krájení dortu pomocí šavle.
 • „Zavolejte někdo do Budapešti, že jim jeden utek' ať si pro něj přijedou“ - nejmenovaný účastník v reakci na obstrukce slovenského zřízence v hostelu, kde jsme byli ubytováni.

Potvrzovací kódy

Všechny zastávky a úkoly na trati soutěže mají přidělen tzv. potvrzovací kód - ten je na zastávkách buď umístěn pořadateli, nebo je předem popsaným způsobem odvozen od situace v místě (například počet oken domu vynásobený počtem schodů do prvního patra).

Povinné zastávky

Povinné zastávky jsou zastávky, na kterých soutěžící získávají informace, potřebné k pokračování v soutěži. Pro úspěšné dokončení soutěže je potřeba projet všechny povinné zastávky. Projetí zastávky se potvrzuje zadáním kódu do webové aplikace. Ačkoli existuje optimální pořadí projetí zastávek s ohledem na nájezd, toto není jediné možné.

V mapách a jiných instrukcích jsou povinné zastávky značeny jako “PZ”. Kódy zastávek budou mít formát VU-AAXXXX, kde A jsou písmena a X číslice. Tento formát bude zachován i v případě, že bude kód presentován formou čárového kódu, QR-kódu apod. Tam, kde to bude technicky možné, budou tabulky s kódy označeny ještě dvojhlavým orlem a budou vyvedeny v dynastických barvách, tj. černé a žluté. Doufáme, že tímto postupem se nám podaří zabránit záměnám s jinými QR-kódy a informacemi, na které soutěžící v terénu narazí a které by je snad mohly svést na nesprávnou stopu. Pokud bude jako kód použit nějaký text či číslo, vyskytující se v terénu přirozeně, bude toto dostatečně jasně specifikováno v zadání.